•  پنجمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات، ‌حال و آینده (ITPF)
•  چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند (IINCS)
  سومین کنفرانس بین المللی کنترل، الکترونیک، مخابرات و شبکه های هوشمند (ICCECSG)
•  سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار (ICKIS)