اطلاعیه همکاری با گروه ترجمه آینده برای ترجمه مقالات نویسندگان
2016-09-30
اطلاعیه همکاری با گروه ترجمه آینده برای ترجمه مقالات نویسندگان

طبق توافق بعمل آمده با گروه ترجمه "آینده" نویسندگان مقالات می توانند برای ترجمه مقالات خود از فارسی به انگلیسی و همچنین ویرایش حرفه ای مقالات انگلیسی خود از خدمات این گروه که دارای سوابق درخشان هستند استفاده نمایند. 


گروه ترجمه "آینده" متخصص در زمینه های :

ترجمه و ویرایش مقالات ISI
ترجمه وب  سایت و کتب
ترجمه بازرگانی و اداری
ترجمه چند رسانه ای
ترجمه نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه
ترجمه همزمان سخنرانی ها و همایش ها و ...
آینده از آنِ شماست ، اگر درست انتخاب  کنید
دانشگاه فردوسی مشهد ، بلوار دانش ، مرکز رشد شماره 4. اتاق 410  
تلفن : 09154794686_05138780925