مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در ISC نمایه شد.
2016-08-01

مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در ISC  نمایه شد.

لینک دسترسی:

http://mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx