مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در ISC نمایه شد.
1395-05-11

مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2015) در ISC  نمایه شد.

لینک دسترسی:

http://mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx