1- آیا کنگره فقط مقالات را به زبان انگلیسی دریافت می کند؟
2- امسال هم مانند دو سال گذشته مقالات در IEEE نمایه می شود.

1- آیا کنگره فقط مقالات را به زبان انگلیسی دریافت می کند؟ up

خیر. کنگره مقالات را به زبان انگلیسی و فارسی دریافت می کند. مقالات فارسی در سیویلیکا و ISC و مقالات انگلیسی در تنها در ISC نمایه می شود.

2- امسال هم مانند دو سال گذشته مقالات در IEEE نمایه می شود. up

خیر امسال بدلیل عدم رعایت بازه 6 ماه ارسال مدارک، نمایه IEEE را نخواهیم داشت.