•  پنجمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات، ‌حال و آینده
•  چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند
•  سومین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، مخابرات ، ‌کنترل و قدرت
•  سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار